Wij begeleiden u graag van uw droom tot realisatie.

tel + 31 (0) 6 27 32 50 90 - mljsmout@gmail.com / info@smoutbouwmanagement.nl

Werkwijze & Diensten

WERKWIJZE

Eigenlijk is er voor elk bouwplan een vast plan van aanpak waarin structuur en organisatie duidelijk zichtbaar zijn. Aan het begin van het project worden uw wensen besproken en vastgelegd. Indien nodig worden uw wensen met de desbetreffende instanties(zoals b.v. gemeente m.b.t. bestemmingsplan) besproken/voorgelegd om e.e.a. te beoordelen(b.v. of er wel een vergunning aanvraag benodigd is etc.).
Als de randvoorwaarden helder zijn wordt er gestart met een schetsontwerp welke wij u voorleggen en met u bespreken. Als het schetsontwerp definitief en helemaal naar uw wens is, wordt het project verder uitgewerkt op technische aspecten.

De technische aspecten bestaan uit het constructief- en bouwkundig uitwerken van het project, waarin het schetsontwerp als leidraad wordt aangehouden. Indien nodig/gewenst worden er bouwfysische rapporten verzorgt. Indien uit overleg met de instanties een vergunningsaanvraag is vereist kunnen wij deze voor u verzorgen.

De technische uitwerking van het project kan op bestek- en/of op werknivo worden uitgewerkt.

Als de technische uitwerking is afgerond en de eventuele vergunningen zijn verleend kan uw droom project van start gaan. Smout Bouwmanagement kan u in deze fase van het project ook de realisatie of bouwbegeleiding(toezicht of directievoering) uit handen nemen. Het complete pakket van offertes aanvragen, vergelijk, inkopen en schriftelijke afspraken maken met de betreffende (onder)aannemer kunnen wij u aanbieden en u daarmee ontzorgen. Uiteraard kunt u tijdens de bouw voor al uw vragen en opmerkingen bij ons terecht.

Smout Bouwmanagement wil de klant optimaal bedienen en ontzorgen.

DIENSTEN

 • onafhankelijk advies in de breedste betekenis van het¬†woord, bouwkundig(beoordelen/adviseren bij bouwplannen), constructief en installatietechnisch
 • bouwkundig tekenwerk voor alle fases van het project
 • constructief teken- en rekenwerk
 • bouwfysische rapporten
 • vergunningsaanvragen
 • bestekken opstellen of een werkomschrijving
 • projectmanagement en realisatie
 • bouwbegeleiding(toezicht of directievoering)
 • bouwkosten bepalen
 • werkvoorbereiding
 • het vervaardigen, leveren en monteren van machinale hout produkten zoals kozijnen, trappen, HSB etc. Ook interieur werk als meubels e.d. kunnen wij u als maatwerk aanbieden(ambachtelijk werk).